Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 


1.                   TARAFLAR


       İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), alıcının sipariş esasında verdiği adresi ya da üye profiline kaydettiği adresi ve unvanı yine aynı bölümde yer alan ve Sözleşme     kapsamında alıcı konumunda bulunan (“Alıcı”) ile diğer tarafta aynı bölümünde belirtilmiş olan adreste bulunan ve unvanı yine aynı bölümde yer alan ve Sözleşme kapsamında satıcı     konumunda bulunan (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


      Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


            Satıcı, Veganİstasyon tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna/sitesine üye olmak ve bu Site’de satış yapmak, Veganİstasyon’da Satıcı’nın             kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu/Site’si hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.


            Satıcı, işbu Sözleşme ile Veganİstasyon’u kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılar’dan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün             bedel ödemelerinin Veganİstasyon’a yapılması ile Alıcılar’ın ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca Satıcı’nın kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını             bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.


             Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.


 


2.                   TANIMLAR


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşısında yer alan açıklamaları anlamına gelecektir.

    

Site :

 

Mülkiyeti ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Veganİstasyon’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.veganistasyon.com  ve bağlantılı tüm diğer alan adları, uygulama ve platformlarında mevcut olan ve/veya Veganİstasyon tarafından ileride duyurulabilecek diğer internet adresleri, uygulama ve platformlarında Satıcı ve Alıcı’nın, Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış/sipariş işlem detaylarını takip edebildiği mecrayı ifade eder.

 

Ürünler:               

 

Site üzerinden “vegan” vasfı esas olmak üzere, satışı gerçekleştirilecek olan, sayılanlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, gıda, temizlik, bakım, kozmetik, giyim, ayakkabı, aksesuar vb. alanlardaki mal ve/veya hizmetler.

Mal(lar)/Hizmet(ler):     

 

Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Veganİstasyon tarafından   Site’de sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Alıcı:

 

Site üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi  Üye’yi ifade eder.

Satıcı:

 

Site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

Veganİstasyon:

 

Satıcı tarafından www.veganistasyon.com alan adına sahip internet sitesi üzerinden satışı yapılacak Ürün’lerin perakende olarak Müşteri’ye ulaştırılmasını sağlayan İnternet Site’sini kullanıma sunan ve düzenli olarak bakımını üstlenen sözleşme dışı bağımsız Taraf olan sitenin mülkiyetine sahip Taraf’ı ifade eder.

 


3.                   SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


3.1   İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı’nın Veganİstasyon’a ait www.veganistasyon.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Ürünün Sitede ilan edilen satış fiyatı Satıcı tarafından belirlenir ve yine Site sistemine Satıcı tarafından girilir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Satıcı tarafından güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Siparişe ait faturalar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.


3.2   Veganİstasyon işbu ticari faaliyette sadece, Site‘de Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki Sözleşme’ye taraf değildir. Satıcı, Site‘den gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.


4.                 MAL VEYA HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ


             Mal/hizmet, Alıcı’nın siparişte bildirmiş olduğu adreste bulunan Alıcı’ya yahut adreste bulunan 18 yaşından büyük kişiye teslim edilecektir.


 5.                   TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


                Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz                 teslimat         yapacağını beyan etmişse, belirtilen süreler içerisinde, belirtilen şartlar dahilinde yapılan alışverişlerde teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden                 itibaren 3(üç) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 3 (üç) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli                 ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.6.                   ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


6.1      Alıcı,


6.1.1 Site’de yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, vergiler ve Veganİstasyon’un alacağı komisyon dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeli ile iade koşullarına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri,


6.1.2 Satıcı’nın unvanı, adres ve iletişim bilgileri ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli iletişim bilgilerini,


6.1.3 Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemlerini,


6.1.4 Cayma hakkının olduğu durumlar, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgileri,


6.1.5 Cayma bildiriminin yapılacağı mecralar hakkındaki bilgileri,


6.1.6 Yönetmelik’in 15.maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma hakkından faydalanılamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkının kaybedileceğine ilişkin bilgileri,


6.1.7 Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri,


İşbu Sözleşme'nin kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce okuyup incelediğini ve anlayarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda  gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


6.2   Alıcı ayrıca Satıcı tarafından uygulanan ve Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı ile elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın ve Satıcı’nın kanuni hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerini Site üzerinden yayınlanan “Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası”, Aydınlatma metni ve Açık Rıza Beyanı ile öğrendiğini beyan ve kabul eder.


6.3   Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden (eğer Satıcı aynı zamanda üretici veya imalatçı değilse) Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisi veya imalatçısının münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.


6.4   Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, ayaklanma, ambargo, salgın hastalık, devlet müdahalesi, gümrük problemleri, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Satıcı’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde hiç ve/veya gereği gibi süresinde teslim edemez ise, Satıcı’nın işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden ve/veya üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Satıcı, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez. İşbu halde Satıcı, durumu Alıcı'ya gecikmeksizin bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından sipariş/lerin iptal edilmesi halinde (sadece kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapıldığından) ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (On) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ila 4 (dört) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı veya Veganİstasyon’u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.5   Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, Veganİstasyon’a danışarak siparişi iptal etme hakkını haizdir.


6.6    Alıcı, Veganİstasyon’a ait internet sitesine üye olurken yahut sipariş oluşturma, iptal ve/veya teslimat süreçlerinin idame ettirilebilmesi için bizatihi verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve kişisel ve sipariş bilgilerinin kendisine ait olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


6.7   Alıcı, arama yoluyla satış kanalını tercih ederek Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine sipariş oluşturması için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, kendi özgür iradesiyle vermiş olduğu işbu bilgilere yahut web sitesi üzerindeki hesap erişimine ilişkin olarak sonradan ilgili bilgilerin rızası dışında ele geçirildiği yahut hesabına izinsiz erişim yahut gizlilik ihlali iddiasında bulunamayacağını, öyle ki bu durumlara muvafakati olduğunu, vermiş olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise Satıcı aleyhine yöneltilebilecek her türlü talepten ve zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.8   Alıcı, Veganİstasyon’a ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.


6.9   Alıcı, Veganİstasyon’a ait Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı herhangi bir faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) veya işlemde bulunamaz.


6.10  Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.11  Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sebebiyle Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Veganİstasyon’a ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.12  Alıcı’nın www.veganistasyon.com sitesi üzerinden herhangi bir ödeme yöntemiyle gerçekleştireceği alışverişlerde, Veganİstasyon’a yapmış olduğu ödemeye istinaden gerçekleştirilecek iade tutarları, yalnızca Alıcı’nın kendisine ait banka veya kredi kartı hesabına ya da bunun mümkün olmadığı halde, kendisine ait olan ve bildireceği başka bir IBAN bilgisini haiz banka hesabına yapılabilecek olup; Alıcı’nın kendisine ait IBAN bilgilerinin bulunmadığını iddia etmesi halinde ise tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olmak üzere, birinci derece yakınına ait IBAN bilgilerine de talebi üzerine yapılabilecektir. Ayrıca Alıcı, ulusal ve/veya uluslararası kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye dahi sebep olmayacağını; aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Satıcı nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.


6.13 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


 7.                   SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


              Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.                Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma                beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde Mal/Hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle Satıcı, Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan                Alıcı’ya öncesinde bilgilendirmek ve rızasını almak şartıyla en az eşit kalite ve fiyatta Mal/Hizmet tedarik edebilir. Satıcı Mal/Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa,                              Sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan Mal/Hizmetler’den olan veya olmayan                Mal/Hizmetler’den arızalı veya bozuk olan Mal/Hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir veya Satıcı tarafından Alıcı’ya yazılı şekilde                bildirilerek üretici veya imalatçıya gönderilmesi istenebilir, her iki halde de teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.


 


8.                   ÖZEL ŞARTLAR
8.1   Veganİstasyon’a ait Site’nin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği ve herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


8.2   Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.3   Veganİstasyon’un veya Satıcı’nın, Site’de duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın Site’den yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.


8.4   Site’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Veganİstasyon’a aittir, yazılı izin olmaksızın kullanılamaz.


 


9.                   SÖZLEŞME’YE KONU OLAN MAL VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ


Mal/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


 


10.                MAL/HİZMET’İN PEŞİN FİYATI


Mal/Hizmet’in peşin fiyatı sipariş sonu sistemde kayıtlı elektronik posta adresine yahut telefon kanalıyla yapılan satışlarda Alıcı tarafından bildirilen telefon numarasına gönderilen örnek fatura içeriğinde mevcuttur.


 


11.                KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Veganİstasyon ve Satıcı, Üyeler/Alıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK'ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) tabidir. Veganİstasyon ve uygulanabildiği ölçüde Satıcı, www.veganistasyon.com adresinden erişilebilecek olan “Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası”, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı doğrultusunda ve işbu Sözleşme uyarınca Alıcılar’dan kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Zaman zaman Veganİstasyon tarafından güncellenebilecek olan “Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası”, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin bir parçasıdır. Alıcı kendisine ait mail adresi ve diğer kişisel bilgilerinin Veganİstasyon’un hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına veya Veganİstasyon’un ürün tedarik ettiği mal ve hizmet Satıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.


Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, “Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası”, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı doğrultusunda adlı metinler incelenebilir ve [email protected] adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz. İletişime geçtiğiniz e-posta adresi, Veganİstasyon üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyeceğini Alıcı beyan ve kabul eder.


 


12.                VADELİ FİYAT


Eğer uygulanabilirse, Mal/Hizmet’in satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


 


13.                FAİZ


            Taraflar arasındaki her türlü ticari ilişki, dava, icra takibi, temerrüt vs. gibi durumlarda uygulanacak oranı faiz oranı Yasal Faiz oranını geçemez. Alıcı çalıştığı bankaya karşı             münhasıran sorumlu olup, bankayla Alıcı arasından doğan herhangi bir uyuşmazlık veya tazminat sorumluluğunu doğuran durumda, Alıcı, Satıcı’ya veya Veganİstasyon’a             başvurmayacağını ve bunları her türlü talepten beri kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


14.                ÖDEME PLANI


14.1                      Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda Site’den seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Bankaya karşı Alıcı münhasıran sorumludur.


14.2                      Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.


 


15.                CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI


15.1                      Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti Türkiye sınırları içerisinde teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.


15.2                      Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


15.3                      Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;


a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,


b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,


c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,


esas alınır.


15.4                      Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.


15.5                      Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı   hükümleri uygulanır.


15.6                      Cayma hakkının kullanılması halinde:


a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir.


b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında, eğer fiziken ibraz edilmişse, Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.


c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya, Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine bildirmiş olduğu banka hesabına Alıcı'nın ödediği şekilde iade edilir.


Alıcı iade edeceği Malı, sadece Türkiye sınırları içerisinde, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.


Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup edilir.


 


16.                CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan Mal/Hizmetler’e ilişkin sözleşmelerde,


b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,


c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,


d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,


e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,


f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,


g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,


h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde,


 Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır:


•             İç Giyim ve Plaj Giyim Ürünleri (Bikini, Mayo vb.)


•             Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü


Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.


Alıcı veya üçüncü kişi tarafından iade edilmek istenen ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve ilgili iade faturalarını Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde cayma ve/veya iade hakkını kullanamayacağını ve Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


 

17.                TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden ödemeyi kabul eder.


 

18.                UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Ancak Mahkemelerin yetki ve görevine giren bir uyuşmazlık olması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.


 


19.                BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ


İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve telefon/görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


20.                Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm    koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde yahut işbu Sözleşme’nin iletildiği kanal üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


 

20 (yirmi) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.