Teslimat ve İade Koşulları


TESLİMAT KOŞULLARI


1.Gizlilik


Tüm siparişleriniz güvenli ve gizli paketlerdedir. Taşıma yapan kurye veya kargo firması ürün içeriğini bilmemektedir. Ürünlerinizin kutusu üzerinde yalnızca teslimat için gerekli bilgiler yazmaktadır. 

2.Sevkiyat

Siparişiniz, onaylandıktan sonra 3 (üç) çalışma gününde kargoya verilir. Ürünlerin tarafınıza gönderilebilmesi için ürünler ile ilgili gerekli ödeme işlemlerinin tarafınızca tamamlanmış olması gerekmektedir.

3.Teslimat


Satın aldığınız ürünler satıcı tarafından beyan edilen tarih aralığında teslim edilir.


Siparişiniz dağıtıma çıktığında kargo firması tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz. Ürününüz kargoya verildikten sonra siparişinizin kargo durumunu sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Ürünlerinizi teslim aldığınızı takip etmemiz için teslimat sırasında onayınız gerekmektedir. Eğer kargo geldiğinde adreste yoksanız kargonuzu almanız gereken yer bilgisi size SMS yoluyla iletilecektir. Kargonuzu belirtilen sürede teslim almamanız durumunda, siparişiniz satıcıya iade edilecektir.

4.Ücretlendirme


Siparişiniz esnasında, aldığınız ürün ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak sizlere kargo ücreti bilgisi gösterilecek ve kargo ücreti sizden tahsil edilip, firmamızın anlaşmalı olduğu kargo firması ile tarafınıza ulaştırılacaktır.


 


İADE KOŞULLARI

1.       İPTAL/İADE

 

        1.1. Satıcı Ürün’ün Alıcı’ya teslimini sağlamaz ise ya da Alıcı tarafından gönderilen Ürün’ün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise Ürün’ün iadesini takiben bedeli Alıcı’ya         iade edilir.

        1.2. Alıcı ve Satıcı arasında anlaşmazlık halinde, Taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, Veganİstasyon Satıcı’ya aktarılacak         Ürün bedelini bloke etme hakkına sahiptir.

 

 2.       CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

        2.1. Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin,         satın aldığı Mal/Hizmeti Türkiye sınırları içerisinde teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

        2.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen         üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

        2.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

        a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

        b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

        c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,

        esas alınır.

        2.4 Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

        2.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı   hükümleri uygulanır.

        2.6. Cayma hakkının kullanılması halinde:

        a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir.

        b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade         edilmesi gerekmektedir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında, eğer fiziken ibraz edilmişse, Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade         edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

        c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya, Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine bildirmiş olduğu banka hesabına Alıcı'nın         ödediği şekilde iade edilir.

        Alıcı iade edeceği Malı, sadece Türkiye sınırları içerisinde, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile Satıcı'ya gönderdiği         sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo         şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, Malın teslimine         kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

        Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

        Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde kampanya         kapsamında faydalanılan indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup edilir.

 

3.       CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

        Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

        a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan Mal/Hizmetler’e ilişkin sözleşmelerde,

        b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son         kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

        c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin         sözleşmelerde,

        d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,

        e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım         programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,

        f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,

        g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

        h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli         Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde,

 

        Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır:

                     İç Giyim ve Plaj Giyim Ürünleri (Bikini, Mayo vb.)

                     Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü

        Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

        Alıcı veya üçüncü kişi tarafından iade edilmek istenen ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte         göndermesi gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve         ilgili iade faturalarını Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde cayma ve/veya iade hakkını kullanamayacağını ve Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve         taahhüt eder.