Ön Bilgilendirme Formu

 

Mesafeli Satış Ön Bilgilendirme Formu

1. Taraflar ve Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Halaskargazi Mah. Şafak Sokak No:21/6 Şişli/ İstanbul adresinde bulunan ("Aracı Hizmet Sağlayıcı" veya “Veganİstasyon”) ile Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait www.veganistasyon.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ürün satın alacak kişi (“Alıcı”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5/2-a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır .

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Alıcı siparişi onaylamakla ödeme yükümlülüğü altına girdiğinin kabul ve taahhüt eder. 

2. Aracı Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

Satıcı Unvanı:

Adresi:

Vergi No:

Telefon:

E-Posta:

 

3. Satıcı Bilgileri

Satıcı Unvanı: Veganistasyon Ezgi Taşyapar

Adresi: Halaskargazi Mah. Şafak Sokak No:21/6 Şişli/ İstanbul 

Vergi No: 8300193615

Telefon: 0850 241 96 90

E-Posta: [email protected]

 

4. Cayma Hakkı

4.1. Alıcı’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on-dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz. Alıcı , sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Alıcı , Veganİstasyon sitesi üzerinden cayma/iade taleplerini yapabilir. Alıcı şikayetlerini [email protected] mail adresi veya Veganİstasyon sitesi üzerinden Veganİstasyon’a iletebilir.

4.2. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde malın Satıcı’nın 5.1’inci maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye MNG  kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın Satıcı’nın yukarıda belirtilen anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.

4.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde web sitesi üzerinden iade talebi oluşturulması gerekmektedir.

4.4. Alıcı, cayma hakkını kullanırken;

(i) Alıcı’ya veya Alıcı’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını,

(ii) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren on (10) gün içinde Satıcının anlaşmalı olduğu MNG Kargo firması ile Satıcı’ya gönderecektir.

(***) Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere (gerekçesiz cayma hakkı vb), ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

4.5. Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri tek seferde iade etmekle yükümlüdür. Ancak tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda satıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri tek seferde iade etmekle yükümlüdür.

4.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Alıcı tarafından Satıcı’nın anlaşmalı olduğu MNG Kargo firması aracılığıyla Satıcı’nın belirtmiş olduğu adrese ücretsiz olarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan veya anlaşmalı olmayan kargo firmaları ile Satıcı’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

4.7. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz:

Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler ile tesliminden sonra iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ve doğrudan vücut ile temas eden ürünler ile iç giyim ürünleri iade edilemez.

Deneme dışında kullanılan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Cayma hakkı kullanılacak ürünlerin üzerinde asma, yapıştırma veya başka şekilde yer alan hiçbir etiket sökülemez. Herhangi bir şekilde üzerinde yer alan etiket sökülmüş, koparılmış, yırtılmış vb. şekilde tahrif edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

 

Yıkanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkanı ortadan kalkmış ürünlerin iadesi kabul edilmez.

5. Ürün/Ürünler Bilgileri

Ürün Adı


Ürün Özellikleri

(açıklama)

Ürün Adedi


Ürünün KDV Dahil Fiyatı


Taşıyıcı Firma (Alıcıya teslim ve Alıcının iade için kullanacağı)

Teslimat: Yurtiçi Kargo Servisi AŞ. veya MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.

İade: MNG Kargo 

Taşıma Bedeli

(sabit kargo bedeli)

Cayma/iade talepleri için ilgili link/adres/iletişim bilgisi

www.veganistasyon.com

[email protected]

 

 

 

6. Genel Hükümler

6.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

6.2. Satıcı, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

6.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.

 

6.4. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

6.5. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.6. Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç üç (3) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

6.8. Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6.9. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

6.10. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami otuz (30) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

6.11. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

6.12. Satıcı'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

6.13. Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2’inci maddesinde belirtilen Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.

6.14. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

6.15. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine dek; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

6.16. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Yargı Mercii

Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözülemeyen uyuşmazlıkların halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İstanbul İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.